Δωρεάν - Απλη καταχωρηση

 

 • Επωνυμια εταιρίας
 • τηλεφωνο
 • Google maps
FREE
Posts allowance is of 9999 listings.

Απλή προβολή

 • ωράριο λειτουργίας
 • Google maps
 • Ιστοσελίδα επιχείρησης
 • Μηχανισμος εύρεσης επιχείρησης στον χάρτη με τις ανάλογες οδηγίες
 • Πρόσθετες πληροφορίες
$30.00
Posts allowance is of 9999 listings.
$30.00 per Year.

Πλήρης προβολή - Προσφορά έως 15/03/2016

Πληρης προβολή της επιχείρησης σας, με

 • Δωρεάν στατική ιστοσελίδα
 • Έκπτωση 60% στην κατασκευή Ιστοσελίδας
 • Εμφάνιση στην  περιοχή προβεβλημένων μελών με πληρης παρουσίαση
 • εμφάνιση στις πρώτες θέσεις καθε κατηγορίας
 • Δημιουργία δικτύου επιχειρήσεων ανά περιοχή
 • ωράριο λειτουργίας
 • Google maps
 • Ιστοσελίδα επιχείρησης
 • Μηχανισμος εύρεσης επιχείρησης στον χάρτη με τις ανάλογες οδηγίες
 • Πρόσθετες πληροφορίες
 • Προβολη διαμηφίσεων
 • ενδοεπικοινωνία επιχειρήσεων
 • λογαριασμός email
 • σελίδα στο Facebook
FREE
Posts allowance is of 9999 listings.